# ДАСИГОКАЖЕМ

Концепцията, която насърчава хората да говорят по теми, по които рядко отваряме дума.

Какво е

ДаСиГоКaжем?

Стартира под формата на успешен подкаст, който дава възможност на хора с различни професии да споделят своите виждания по теми, за които рядко се говори, показвайки ги в различна светлина.

От 2022г. идеята се развива до реализирането на бутикови събития, които събират ХОРА, които искат да говорят по предварително обявена тема.


Форматът на събитията дава на участниците сигурност, спокойствие и при изявено желание за това- анонимност. Има установени правила на говорене от първо лице, уважение, изслушване. Не се приемат оценки, критика и осъдителност. Всеки е свободен да говори и всеки глас е важен.


ДаСиГоКажем доказано подкрепя присъстващите в желанието им да споделят вълнения, както и притесненията си. Окуражава ги да повдигат въпроси и да влизат в дискусии, в които с близките си не успяват.


Темите са значими, истински, провокативни, актуални и са част от живота на всеки по един или друг начин.

В ДаСиГоКажем може да се припознае всеки, който досега не се е осмелявал да говори по теми, които на практика вълнуват почти всички ни, но досега не са открили начина, мястото и хората, които да ги мотивират да го направят.

Да разсъждаваш и да споделяш на глас !

Защо е важно

ДаСиГоКaжем?

Изказването на мислите ни е един от доказаните начини да разпознаем какво точно преживяваме. В последните десетилетия все повече се говори за проблемите, свързани с депресии и други психични разстройства и тревожности.


Често човек се затваря при връхлитането на емоции, които са нови или тревожни за него. Това може да бъде породено от: неразбиране, страх от отхвърляне, недостатъчна любов в детството, липса на любов, насилие, подтиснатост и други. Затова и усещането, че не си сам, а сред хора, които се вълнуват от същите теми, човек може да намери отдушник, подкрепа и мотивация да си помогне и възвърне своя баланс.


Зaщото изговарянето и споделянето на глас на това, което преживяваме е единствения начин да потърсим помощ и подкрепа от специалист.

Целта ни:

„Ако променим живота на един човек, всичко си е струвало“.
ДаСиГоКажем дава шанс на повече хора да разберат, че и други споделят проблемите им, терзанията, страховете. И че често пъти онова, което може да бъде променено и отработено в зародиш, прераства в по-сериозен проблем, отлагайки или неглижирайки изчистването му.
ДаСиГоКажем има за цел да даде по-голяма гласност по важни теми като страха от самота, обществените норми, в които не можем да се впишем, очакванията, които имаме към себе си и другите, неразбирателството във връзките, обвиненията, боди шейминга, срама от това да покажеш слабост и уязвимост и други, които засягат тревожността, която изпитват все повече хора в днешно време и която ни пречи да общуваме качествено.

Аудитория:

Любопитни, емоционални хора, задаващи въпроси и търсещи отговори, които ще обогатят представата им за самите тях. Търсят себепознаване, себеоткриване, себеотдаване.
Отворени към нови запознанства, откриватели. Готови да излязат от комфортната си зона, да споделят опит и емоции, страховете си, преживяванията си пред непознати, готови да ги връхлетят нови емоции. Желаещи да станат част от общност, да бъдат приети и разбрани.

Как протича едно събитие?

Всяко събитие има своя обединяваща тема, в която присъстващите се припознават.
Ние НЕ сме психотерапевти и не се правим на такива. Не даваме готови отговори, нито решения. Това, което правим, е да слушаме и да говорим. Заедно да търсим отговори, да задаваме въпроси и да даваме пространство на този отсреща да говори- за нещата, които му тежат, които го вълнуват или които го е срам да си каже.
На събитията всеки е поканен и свободен да говори, да сподели, да разсъждава. Без оценки, осъдителност или критика.
ДаСиГоКажем е вълнуващо, различно и отрезвяващо преживяване.

Подкрепа за

ДаСиГоКaжем

Подкрепяйки инициативата за провеждане на събитията ДаСиГоКажем, вие насърчавате вашите служители да споделят вижданията си, усещанията си, проблемите, темите, които са им важни. Защото е важно да се говори за важните неща. Бъдете компанията, която ще бъде разпозната като социално отговорна, защото поемате ангажимент към психичното здраве, вътрешното спокойствие. Чрез подкрепата си показвате на вашите служители, че те не са сами и че има път към решаване на конкретен проблем.

ДаСиГоКaжем

може да бъде организирано само за вашата компания като част от фирмената култура под формата на:

Организаторите

СЪЗДАТЕЛ НА ДаСиГоКaжем

Евгения Карпулска

„Създадох концепцията заради невъзможността аз самата да говоря за важни неща преди години. Сега искам да предам на хората важността на това да говориш за нещата, за които ти е трудно да говориш, да откриеш гласа си по важни теми, да споделиш какво преживяваш. Защото само думите са пътя към това да получиш помощ, да разпознаеш и чуеш себе си.“

МОДЕРАТОР В СЪБИТИЯ НА ДаСиГоКaжем

Надя Павлова

Надя има голям опит в модерацията на събития от този тип. Самата тя години наред активно се занимава с психодрама, вербална и невербална комуникация. Темата за психическото здраве и даването на гласност на проблеми, които остават табу е лична кауза и за нея самата.

СОБСТВЕНИК НА ETAGE 8

Елена Антонова

Създава и управлява Етаж 8, като използва пространството, за да открива нови възможности за нея и хора, с които то я среща.

ETAGE 8 e пространство, което провокира сетивата и възбужда креативността.

Перфектна сцена за артистични изяви, четения и изложби. Домакин на творчески ателиета.

Място за силно открояващи се професионалисти и личности с ярка идентичност.

В ETAGE 8 изкуството „говори“ с други изразни средства и е начин за осъзнаване на нови перспективи отвъд кутията и познатия модел. Да си го кажем = да видим нови перспективи в общуването, така както виждаме новите перспективи през изкуството.

Create! Display! Gather!