Маркетинг?
Този, който води по пътеката....

Една от думите, които придобиват все повече значение в днешния свят, изпълват се със съдържание и носят конкретно послание. До преди няколко години това понятие се свързваше преди всичко с неясни финансови прогнози, субективен пазарен анализ и суха статистика. А днес вече ни преследва, обгръща, понякога дори и притиска на всяка крачка в ежедневието. От подредбата на продуктите в супер-маркета, през хилядите проучвания, които търсят значимото ни мнение от всяка интерактивна страница, та чак до така неизменните вече дигитални социални канали.

И докато преди не много време обществото търсеше смисъла от изявата на волята си, значимостта на избора си и правото си на глас, сега вече живеем в ерата на достъпната трибуна, свободния форум и илюзорното месиестично усещане. 

Тук вече е полето на маркетинга – по-понятния, по-изявения и по-силния.

Няма да обръщам специално внимание на хаотичните опити за присъствие в пространството, било на всяка цена или просто… защото трябва да се присъства. А ще обърна внимание на онзи маркетинг, който води по пътеката, осъществява мисията си и създава онова приятно чувство у потребителя, което го кара да се усеща специален, значим и… да се върне отново.

Всички сме ставали свидетели на реклами, чиито детайли са фокусирани в малките неща, които ни заобикалят в ежедневието – приятелското докосване, демонстриращо подкрепа във важен момент, лекото потупване по рамото, което окуражава за следващата стъпка, топлия поглед, който казва много повече от „благодаря“. Това е подходът към обикновения човек. Към този, който ни прави сутрешното кафе в заведението по път за работа, към този от гишето, който ни подава билетчето за градския транспорт и към онзи, който ни посреща на вратата на работното ни място. Всеки един от тях има конкретни потребителски нужди и често тяхното пълно удовлетворяване е в ръцете не на едрия корпоративен гигант, а на друг такъв обикновен човек. Този, който ще ни напълни плика с плодове в кварталния магазин, онзи, който ще направи и ни подаде топлия хляб в съседната пекарна или другият, който ще ни създаде комфортна да творим в чиста работна среда. И за да се срещнат тези хора, за да проявят и удовлетворят потребителските си нужди, това трябва да се случи в подходящата среда, с подходящите средства, по възможно най-привлекателния начин. За да може един да получи това, от което има нужда, а друг да реализира плодовете на своя труд.

Именно тук е ролята, тук е мястото на маркетинга за обикновения НЕобикновен човек. Той е този, който прави връзката, създава мрежата между единиците и прави общността полезна. Постоянно възникващите нови идеи, иновативни старт-ъп-и и модерни бизнес модели говорят, както за увеличаващи се нужди на обществото, така и за развитието му в посока на повишаването качеството на живот. Това налага и употребата на нови инструменти за осъществяване на връзката между звената на това общество, между тези, които имат какво да предложат и онези, които имат сетивата да го оценят. А това става чрез създаването на съответни предпоставки. А конкретни примери за това ще разгледаме в детайли в една друга тема.

И когато говорим за маркетинг за обикновения НЕобикновен човек, може би е хубаво да се сетим, че историята помни известните имена, но се кове от неизвестните. От Древността, през Средновековието, Ренесанса и до наши дни дори главен предмет на изкуството са именно тези неизвестни – загадъчната усмивка на спорната красавица, малкият клет човек, герой на всеки литературен шедьовър и трагичната любов на двама млади, вдъхновение за изкусния композитор….

…. Няма обикновени хора, има НЕобикновени души! Всяка една уникална сама по себе си! Нека да ги срещнем заедно!