Маркетингът, който продава и този, в който е вложено сърце - каква е разликата?

Маркетингът – един процес, който през последното десетилетие се превърна не само в задължителен елемент от живота на даден продукт, бранд или услуга, но и в широко поле за креативна изява и възможност да помогнеш на идея и инициатива, в която вярваш, да достигне до по-широка аудитория.

Повечето възприемат маркетингът като търговски насочен, агресивен и направен на всяка цена. С една единствена цел: да продава. Това е масовото схващане, и общата представа и все повече потребители усещат влиянието му като „натиск“ върху тях и инструмент, който се ползва само с търговска насоченост. 

Но истински ценният подход е този, в който е вложено сърце, воля, лично отношение и чувство. Персоналният подход и добавената стойност правят огромната разлика. Това е невероятно мощно средство, което е приложимо обаче само за хора, които вярват в него. И е валидно цял живот.

Стойността на персоналното обслужване и „по-доброто човешко обслужване“. Невероятно ценна концепция, защото  самият човек става „по-добър“ човек. Разликата между маркетинг, направен с една единствена цел: да продава, и този, в който е вложено сърце е много важна и ключова за създаването на работеща стратегия.

Различията между двата вида се крият в подхода, инструменатриума и резултатите. Инициативите и кампаниите, в които е вложено сърце и воля имат дълготраен и качествен ефект върху потребителите. Те дават по-добри резултати в дългосрочен план, защото няма как да не се получи добър резултат ако се използват чист намерения.  Това е и закон, валиден и общоприет за всяко едно нещо.

Маркетинг кампании, направени с лично отношение и чувство, са онези, на които потребителите биха се доверили, защото са открити и честни. Силно търговско насочените call-to-action кампании невинаги дават добри резултати, защото потребителите все повече ги избягват и знаят, че става дума за реклама „на всяка цена“, която не е базирана реално на убеждението, че продуктът е добър. 

Вие самите на какво бихте повярвали – на подход, който очевидно цели да ви накара да закупите продукт или услуга, без да обяснява в детайли неговите качества и защо ви е нужен, или на маркетингова кампания, която е направена с лично отношение, уважение към ценностите на клиентите и съобразяване с индивидуалните им нужди?

Маркетингът, който продава на всяка цена, е в миналото. Персоналният подход и работата със сърце са истината. Стига да им позволите. ….И да им се доверите.

Ако и вие вярвате, и се доверявате на този подход, пишете или звъннете. Ще се радвам заедно да го споделяме!