Всеки малък или среден бизнес има нужда от реклама, посредством която да достигне до таргетираните за продукта или услугата хора. Но агресивното и натрапчиво промотиране на продукти често предизвиква обратния ефект.

Голяма част от потребителите са силно чувствителни към подхода, който се прилага към тях. Тайната на маркетинга е добре осъществената връзка, за което се иска познаване на клиентските нужди и очаквания. Именно по тази причина аз предлагам създаване на успешна реклама, благодарение на която да спечелите клиенти, а не да загубите такива.  

  • Достъпни послания и активности, в които влагате частица от себе си

От особено значение при създаването на рекламно съдържание е да вложите в него неща, които са част от ежедневието на хората. По този начин вие им позволявате да се припознаят в предлаганата стока или услуга и да я почувстват толкова близка, че да се възползват от нея. Маркетингът, при който визуализацията или репликите са силно преекспонирани и помпозни, дистанцира аудиторията, тъй като тя не чувства продукта подходящ за себе си. За да направите най-правилния избор на маркетингови инструменти, замислете се какво би допаднало на вас като обикновен работещ човек. 

  • Диалог само с онзи, който е склонен да ни чуе

 Всяка стока и услуга си има стриктно предназначение, както и целева група от потребители, определени още преди появата на пазара. В опитите си да продадете всичко на всеки е силно възможно да изгубите основната ниша на бизнеса и да се размие първоначалната идея, която е вложена в продукта.  

  • Изграждане на доверие между клиенти професионалист

Фактът, че маркетингът е дейност, която се осъществява между хора, трябва да има водещо значение пред това, че се цели продажба и печалба. За мен от особено значение е в процеса на работа да се запазят всички изначални човешки ценности, които не само да улесняват комуникацията и дейността, но и да я обогатяват. Обмяната на идеи е много по-лесна, когато има взаимност и приятелство, а не само договор и съгласие.

  • Сърце и лично отношение

Работата е успешна тогава, когато се върши със страст. А предлагането на продукти – тогава, когато вярваш силно в тях. Аз приемам всеки проект като мисия. Обичам да насищам всичко с емоция, защото това привлича хората и скъсява разстоянието помежду ни.

Маркетингът може да се определи като най-успешен, когато спре да бъде маркетинг и се превърне в послание, отношение и изграждане на доверие. Именно това е моята цел – да накарам потребители не да видят нещата, които създавам, а да ги да усетят!